Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та представників інших маломобільних груп населення у Бахмутському ВП

30.05.2019


1. Загальні положення

Порядок супроводу (надання допомоги, створення умов суб'єкту) осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення у Бахмутському ВП (надалі - Порядок) розроблено на виконання  Указу Президента України від 02 грудня 2017 року № 401, доручення Кабінету Міністрів України від 09.04.2019 № 48987/3/1-17  щодо забезпечення доступності особам з інвалідністю, а також представникам інших мало мобільних груп населення до будівель, приміщень і прибудинкової території територіальних підрозділів поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області та з метою інформування ДУМ Національної поліції України.    

Метою Порядку є забезпечення прав і можливостей осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп нарівні з іншими громадянами для участі у суспільному житті та полягає у виявленні, усуненні перепон і бар'єрів, що перешкоджають забезпеченню прав та задоволенню потреб, у тому числі стосовно доступу до Бахмутського ВП.

Порядок визначає дії працівників та службових осіб Бахмутського ВП щодо забезпечення зручності та комфортності перебування у  приміщеннях Бахмутського ВП особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення, що потребують допомоги (надалі - особи, що потребують допомоги), створення умов для якісного їх обслуговування працівниками Бахмутського ВП.

Забезпечення супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення в Бахмутському ВП покладається на працівників поліції. Цей Порядок оприлюднюється на офіційному веб-сайті Бахмутського ВП і вступає в дію з дати підписання наказу, яким його затверджено.

Терміни, які використовуються в тексті цього Порядку:

Особа з інвалідністю - особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов'язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист (відповідно до ст. 2 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»).

Маломобільні групи населення (МГН) - люди, що відчувають труднощі при самостійному пересуванні, одержанні послуги, необхідної інформації або при орієнтуванні в просторі.

До маломобільних груп населення віднесені: інваліди, люди з тимчасовим порушенням здоров'я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, інші особи, які не можуть самостійно пересуватися, якщо вони не мають членів сім’ї (одинокі) або інших осіб поруч.

Відповідальна за супровід особа в Бахмутського ВП - працівник, призначений посадовою особою Бахмутського ВП, на якого покладаються обов’язки щодо забезпечення доступу на територію Бахмутського ВП осіб з обмеженими фізичними можливостями, громадян похилого віку, які потребують додаткової допомоги, та інших маломобільних груп населення та їх супровід по території НБУВ.

2. ПОРЯДОК ПЕРЕСУВАННЯ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП
НАСЕЛЕННЯ І ОСІБ З ІНВАЛІДНІСЮ в БАХМУТСЬКОМ ВП

Вхід у приміщення Бахмутського ВП осіб, що потребують допомоги здійснюється у відділені Бахмутського ВП по вул. Садовой 149., через пост охорони на центральному вході. Працівник охорони, що здійснює цілодобове чергування на контрольно-пропускному пункті (КПП) у відділені Бахмутського ВП (в тому числі спостереження через зовнішні камери відеоспостереження), ВИЯВИВШИ, ІДО особа (особи), що потребують допомоги, намагається увійти на територію Бахмутського ВП, невідкладно слідує до такої особи, дізнається про необхідність супроводу, а у разі необхідності - невідкладно зв’язується з черговим Бахмутського ВП згідно з розподілом обов’яків для визначення відповідальної за супровід особи, що потребує допомоги в Бахмутськом  ВП.

Відповідальна особа Бахмутського ВП зустрічає і супроводжує осіб, що потребують допомоги, а в разі настання надзвичайної ситуації відповідає за евакуацію МГН і осіб з інвалідністю з території Бахмутського ВП.

У першочерговому порядку відповідальною особою уточняються, якої допомоги потребує маломобільний громадянин або особа з інвалідністю, мета відвідування Бахмутського ВП, необхідність супроводу. Якщо особа, яка потребує допомоги, відмовляється від пропозиції та не потребує допомоги відповідальної особи, забороняється нав’язувати свою допомогу. Забороняється торкатись осіб з інвалідністю чи їх допоміжних засобів пересування без їх дозволу.

2.3.1. Необхідно бути терплячім з людьми, які мають труднощі в спілкуванні;

не виправляти їх; не закінчувати їх речення замість них. В спілкуванні з

особами з обмеженим слухом чи тими, хто не чують, в нагоді інколи можуть стати ручка з папером.

Необхідно використовувати чіткі, коротші речення. Якщо особа з інвалідністю не зрозуміла відповідальну особу, потрібно повторити щойно сказане або спробуйте перефразувати речення. Деяким особам, що не чують або мають обмежений слух, може бути легше зрозуміти, якщо відповідальна особа також використовуватимете жестикуляцію руками, щоб пояснити напрям руху.

Якщо допомоги відповідальної особи потребує користувач візка, спочатку необхідно спитати людину, куди вона хоче дістатись, а потім проінформувати про необхідність довезти її. Забороняється нахилятись і спиратись на інвалідний візок чи на інший допоміжний засіб людини.

У разі, якщо до відповідальної особи Бахмутського ВП звернулась людина з порушенням зору, в першу чергу необхідно представитись, назвати свою посаду, прізвище,  представити інших присутніх осіб, розповісти такій особі, де вона знаходиться. Під час супроводу такої людини необхідно спитати, чи хоче вона бути попередженою про сходи, двері та інші перешкоди. Якщо так, то необхідно коментувати шлях і маршрут, яким здійснюється пересування. Коли буде досягнуто необхідного місця, потрібно повідомити людину, де вона знаходиться. Завжди відповідальній особі необхідно говорити такій людини про своє наближення чи віддалення.

В разі необхідності відповідальна особа залучає інших працівників Бахмутського ВП до супроводу осіб, які потребують допомоги.

У разі подання заяви до Бахмутського ВП, відповідальна особа приймає вхідну кореспонденцію у такої особи та передає на реєстрацію у встановленому порядку або за бажанням такого громадянина викликає канцелярію Бахмутського ВП і знайомить маломобільного громадянина і особу з інвалідністю з працівником Бахмутського ВП, відповідальним за приймання вхідної кореспонденції, особисто, представивши прізвище, ім'я та по батькові один одному.

Особи, які потребують допомоги, користуються пріоритетним правом при подачі документів до канцелярії Бахмутського ВП.

При відвідуванні території Бахмутського ВП особами, які потребують допомоги, відповідальна особа роз'яснює інструкцію з забезпечення пропускного та внутрішньооб’єктового режимів Бахмутського ВП, а також години прийому громадян і розповідає про особливості будівель Бахмутського ВП: кількість поверхів; поручнів, інших пристосувань і пристроїв для осіб з інвалідністю стосовно його функціональним обмеженням; розташування санітарних кімнат, можливі перешкоди на шляху та ін., в якому кабінеті і до кого звернутися з питань, які можуть виникнути.

Після закінчення часу перебування на території Бахмутського ВП осіб, які потребують допомоги, відповідальна особа супроводжує таких осіб до виходу з території Бахмутського ВП.

При необхідності особи, які потребують допомоги, можуть заздалегідь погодити з відповідальною особою за телефонами необхідний обсяг

При необхідності допомоги при організації доступу в приміщення Бахмутського ВП із зазначенням дати і часу прибуття, або направити на електронну пошту Бахмутського ВП  відповідний запит.

Відповідальна особа Бахмутського ВП за погодженням з особами, які потребують допомоги, вправі надати інші види допомоги по супроводу, не передбачені цим Порядком.

Цікаве

Відеопроекти

Програма

Журнал

УВАГА!!!

Якщо відносно Вас або ваших  близьких, з боку співробітників поліції вчинені протиправні корупційні дії, просимо Вас повідомити про це, на електрону адресу : antikor_bahmutVP@i.ua  

Законодавство та інші нормативно-правові акти у сфері запобігання корупції